Oficiální stránky Hudebních škol YAMAHA v ČR a SR

Programy

Předškolní programy

Vývoj dítěte neprobíhá stejnoměrně. Existují tzv. „časová okna“ (“windows of oportunity“). Jsou to období dětského života, kdy je vývoj v určitých oblastech nejsnadnější. Nejvýznamnější časová okna…

Instrumentální programy

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů. Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj…

Rock-Pop
(programy Popular Music School)

Program nabízí efektivní a zábavně orientovanou výuku všem, kteří chtějí zvládnout hru v populární skupině nebo prohloubit své znalosti a dovednosti. Učebnice obsahují cvičení, zaměřená na…

Populární zpěv
(programy YAMAHA Music CZ)

Zpíváte rádi a intonačně čistě? Chcete se uplatnit v oblasti populární hudby nebo se jen pobavit? Dobrý zpěv je rozhodujícím faktorem každé hudební skupiny…

YAMAHA Music Education Systém

představuje systematické hudební vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Hudba hraje důležitou roli v duševním a fyzickém vývoji dětí v raném věku. YAMAHA Music Education nabízí dětem ve věku…

Nahoru