Oficiální stránky Hudebních škol YAMAHA v ČR a SR

Předškolní hudební programy

Vývoj dítěte neprobíhá stejnoměrně. Existují tzv. „časová okna“ (“windows of oportunity“). Jsou to období dětského života, kdy je vývoj v určitých oblastech nejsnadnější. Nejvýznamnější časová okna jsou v raném věku dítěte, proto je důležité začít formovat jeho vývoj již od 4. měsíce.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Navíc hudba výrazně přispívá k rozvoji osobnosti a tvorbě týmového ducha. Na rozdíl od sportu, kde jde vždy o soutěžení (výš, dál, rychleji), jsou v hudební oblasti rozvíjeny schopnosti naslouchání, ohleduplnost a empatie.


Další informace o našich předškolních programech:

Robátka  – pro děti od 4 do 18 měsíců

První krůčky k hudbě  – pro děti od 18 měsíců do 4 let

Rytmické krůčky  – pro děti od 4 do 6 let

Nahoru