Oficiální stránky Hudebních škol YAMAHA v ČR a SR

Junior Music Course (JMC)

Junior Music Course (JMC)

(pro děti od 4 do 6 let)

V raném dětském věku se dramaticky vyvíjí sluchové vnímání. Děti se začínají zajímat o zvuky a učí se nová slova. V programu Junior Music Course děti rozvíjí sluchové schopnosti pomocí aktivního poslechu, zpěvu a hry skladeb. To vše probíhá v rozhodujícím období vývoje sluchu.

V raném vývoji dítěte je velmi důležitá rovnováha mezi jeho intelektuálním a citovým vývojem. Hudba má pozitivní vliv na duševní vývoj dítěte. Obohacováním dětského smyslového vnímání, poskytuje hudba základ pro jeho zdravý duševní vývoj.

Junior Music Course nabízí vyvážený program, který zahrnuje nejen hru na nástroj, ale i další hudební elementy, jako je poslech, zpěv, čtení not a vytváření. Prostřednictvím těchto aktivit děti komplexně rozvíjejí své hudební dovednosti tak, aby mohly v budoucnu hudbu nejen poslouchat, zpívat nebo hrát, ale i komponovat.

Účast rodičů na vyučování je jedním z charakteristických prvků hudebního vzdělávání v programu Junior Music Course. Rodiče na hodinách prožívají hudbu společně se svými dětmi a také se aktivně zapojují. Díky účasti na hodinách mohou rodiče dětem lépe poradit při domácím opakování a společně si užívat radost z hudby.

Po absolvování programu Junior Music Course se dětem nabízejí další možnosti hudebního vzdělávání.

V navazujícím programu Junior Extension Course mohou žáci dále rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti, získané v programu Junior Music Course.

Souhrnné informace:

Doporučený věk:
děti ve věku 4-6 let
Počet ve skupině:
6–10 dětí v doprovodu rodičů žáků
Učební doba:
jedna lekce (60 minut) týdně
Doba vzdělávání:
2 roky

Nahoru