Oficiální stránky Hudebních škol YAMAHA v ČR a SR

Yamaha class v Žiari nad Hronom pokračuje vo výukových programoch aj v školskom roku 2017/2018

OTVORENÉ HODINY predškolských hudobných programov sa uskutočnia:

MATERSKÁ ŠKOLA V HLINÍKU NAD HRONOM 5. septembra 2017 (utorok):

MATERSKÁ ŠKOLA VO VYHNIACH 6. septembra 2017 (streda):

MATERSKÁ ŠKOLA V JANOVEJ LEHOTE 7. septembra 2017 (štvrtok):

KOMUNITNÉ CENTRUM V ŽIARI NAD HRONOM 11. septembra 2017 (pondelok):

VSTUP ZDARMA !

Bližšie informácie: Adela CIBUĽOVÁ, mobil 0908 112 209, e-mail: acibulova@centrum.sk, www.yamahaskola.cz

Mgr. Tatiana Ladiverová, 26. srpna 2017

Nahoru