Oficiální stránky Hudebních škol YAMAHA v ČR a SR

YAMAHA CLASS Žiar nad Hronom pokračuje vo výukových programoch aj v druhom polroku šk. r. 2015-2016

OTVORENÉ HODINY predškolských programov sa uskutočnia 1. februára 2016 (pondelok)

Miesto: Komunitné centrum ŠKOLA DOKORÁN (bývalé materské centrum) oproti I. základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 9 v Žiari nad Hronom

VSTUP ZDARMA!

Bližšie informácie: mobil: 0908 112 209 alebo e-mail: acibulova@centrum.sk

Mgr. Tatiana Ladiverová, 26. ledna 2016

Nahoru